Informacje

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

11.01.2023 r.

    Uwaga! W najbliższym czasie odbędą się w żłobku:

  • 17 stycznia – dogoterapia
  • 25 stycznia – spotkanie z papugami
  • 2 lutego – balik karnawałowy. Prosimy o przygotowanie stroju. Tego dnia dzieci przychodzą ubrane w te stroje. Balik poprowadzi animatorka i będzie fotograf.

04.01.2023 r.

    Drodzy Rodzice! Animacje gwiazdkowe, planowane na 16 grudnia ub. roku, niestety nie doszły do skutku z przyczyny fali zachorowań dzieci, a potem także opiekunek. Zamierzałam te animacje przełożyć na początek stycznia, jednak nadal jest niska frekwencja dzieci, a dodatkowo zachorowała animatorka. Zatem zajęcia te zostają na razie zawieszone. Postaram się, aby odbyły się w czasie baliku karnawałowego na początku lutego. W czasie baliku będzie też fotograf.

22.07.2022 r.

    Szanowni Państwo,

System Empatia pozwala na złożenie informacji za miesiąc poprzedni – nie za bieżący. Jeżeli Rodzic złoży wniosek o dofinansowanie, tzw. 400+, zaraz po rozpoczęciu uczęszczania dziecka do żłobka, to ZUS "zobaczy" jego dziecko w systemie dopiero po miesiącu. Zatem nie należy spodziewać się wcześniejszego rozpatrzenia wniosku. Wypłata przyznanego dofinansowania następuje jeszcze później, bo ok. 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, niemniej obejmuje ona miesiąc złożenia wniosku.

Dla uproszczenia rozliczeń, Rodzice płacą za żłobek jak w umowie, a po ok. 7 tygodniach otrzymują przelew dofinansowania. Przelew otrzymuje ten Rodzic, który złożył wniosek.

27.06.2022 r.

Żłobki borykają się, w różnym stopniu, z przypadkami przyprowadzania przez rodziców do żłobka dzieci chorych. W naszym żłobku niestety też się to zdarza. Są rodzice, którzy dzwonią, że nie przyprowadzą dziecka bo ma katarek, ale i tacy, którzy nie chcą odbierać dziecka z gorączką, albo wmawiają nam, że mamy popsuty termometr. Polecam Państwu artykuł, który ukazał się na portalu Onet.pl.