Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

     Pierwsze trzy lata życia dziecka to najważniejszy okres w jego życiu. Nie tylko zaczyna wtedy chodzić i mówić, ale także nawiązywać relacje z innymi i wyrażać swoje emocje. Najważniejsze jest wtedy zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa i zaspokajanie jego potrzeb w różnych sferach, stworzenie przyjaznego środowiska, które umożliwi mu harmonijny rozwój. To wszystko, co otrzyma teraz, będzie jego potencjałem na przyszłość – im więcej pozytywnych doświadczeń, tym lepszy start w dorosłe życie i pewniejsza droga do osiągania sukcesów.