Opłaty

     Na całkowity koszt utrzymania dziecka w żłobku od 1 stycznia 2022 r. składają się:

  • opłata stała za opiekę i edukację dziecka (w tym zajęcia dodatkowe), wynosząca 1000 zł, uwzględniająca dotację z urzędu gminy,
  • opłata zmienna za wyżywienie, wg stawki 10 zł dziennie (opłata zależy od liczby dni w miesiącu, od frekwencji dziecka, a także od tego, czy nieobecność dziecka rodzic zgłosi do godziny 17-tej dnia poprzedniego).

Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie – dostarcza nam firma cateringowa. Jeżeli rodzic zgłasza nieobecność dziecka dopiero rano, posiłki firma dostarczy i trzeba je opłacić.

     Wpisowe wynosi 300 zł. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, dokonywana po rozmowie z Rodzicami przy rezerwacji miejsca. Wpisowe przeznaczamy na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na artykuły plastyczne.

     Zajęcia dodatkowe, wliczone w czesne, to:

  • język angielski na wesoło,
  • rytmika,
  • animacje dla dzieci,
  • dogoterapia,
  • teatrzyki,
  • koncerty muzyczne.

 

    Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli wnioskować do ZUS o dofinasowanie z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (więcej na ten temat tutaj).

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza