Opłaty

     Całkowity koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosi 1100 zł (czesne) + wyżywienie.

     Gmina dofinansowuje czesne kwotą 200 zł, zatem opłata wynosi 900 zł + wyżywienie.

     Czesne jest to opłata stała za opiekę i edukację dziecka.

     Wyżywienie kosztuje 10 zł dziennie, opłata zależy od liczby dni w miesiącu i od frekwencji dziecka. Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie – dostarcza nam firma cateringowa.

     Wpisowe wynosi 300 zł. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, dokonywana przy zawieraniu umowy. Wpisowe przeznaczamy na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na artykuły plastyczne.

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza