Opłaty

    Opłatę stanowi suma czesnego oraz wyżywienia pomniejszona o dotacje z budżetu gminy i budżetu państwa (ZUS).

Opłata = czesne – dotacje + wyżywienie

         Czesne = 1200 zł

         Dotacja z Gminy Dopiewo = 200 zł

         Dotacja z Gminy Stęszew = 200 zł

         Dotacja z ZUS* = 400 zł

         Wyżywienie = 14 zł dziennie

         Zajęcia dodatkowe – wliczone w czesne

* – z Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Zatem:

  • opłata rodziców za opiekę i edukację dziecka (w tym zajęcia dodatkowe), uwzględniająca dotację gminną, wynosi 1000 zł (a z terenów innych gmin niż Dopiewo i Stęszew – 1200 zł). Dotacja z ZUS będzie odliczana (i ewentualna nadpłata będzie zwracana) po otrzymaniu z ZUS decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 400 zł miesięcznie. Dotacja gminna i z ZUS sumują się.
  • opłata zmienna za wyżywienie wynosi 14 zł dziennie (opłata zależy od frekwencji dziecka, a także od tego, czy nieobecność dziecka rodzic zgłosi do godziny 17-tej dnia poprzedniego, jak zapisano w umowie). Opłata obejmuje 4 posiłki: śniadanie, zupkę, obiadek oraz podwieczorek.

 

    Żłobek pobiera opłatę wpisową 300 zł. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, dokonywana po rozmowie z Rodzicami przy rezerwacji miejsca. Wpisowe przeznaczamy na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na artykuły plastyczne. W tytule przelewu proszę wpisać: Wpisowe (imię i nazwisko dziecka).

    

    Nr konta do wpłat: 50 1090 2590 0000 0001 4339 2742

 

    Zajęcia dodatkowe, wliczone w czesne, to:

  • język angielski na wesoło,
  • rytmika,
  • animacje dla dzieci,
  • dogoterapia,
  • teatrzyki,
  • koncerty muzyczne.

 

    Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice mogą wnioskować do ZUS o dofinasowanie z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (więcej na ten temat tutaj).

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza