Opłaty

     Całkowity koszt utrzymania dziecka w żłobku wynosi 1100 zł (czesne) + wyżywienie.

     Gmina dofinansowuje czesne kwotą 200 zł, zatem opłata wynosi 900 zł + wyżywienie.

     Czesne jest to opłata stała za opiekę i edukację dziecka.

     Wyżywienie kosztuje 10 zł dziennie, opłata zależy od liczby dni w miesiącu i od frekwencji dziecka. Pełne wyżywienie – 3 posiłki dziennie – dostarcza nam firma cateringowa.

     Wpisowe wynosi 300 zł. Jest to opłata jednorazowa, bezzwrotna, dokonywana po rozmowie z Rodzicami przy rezerwacji miejsca. Wpisowe przeznaczamy na ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz na artykuły plastyczne.

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

       Żłobek "BAJKA" otrzymał dofinansowanie z programu "Maluch+ 2021". Rodzicom dzieci w żłobku będzie przysługiwał zwrot czesnego w kwocie 80 zł za każdy miesiąc roku 2021.