Dofinansowanie

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

    Szanowni Rodzice,

    Aktualna opłata za opiekę w żłobku uwzględnia dofinansowanie przekazywane przez Urząd Gminy w kwocie 200 zł miesięcznie.

 

    Jeżeli istnieje taka możliwość, staram się pozyskiwać inne źródła finansowania, które mogą obniżyć koszty ponoszone przez Rodziców. W roku 2021 Żłobek otrzymał dofinansowanie z programu rządowego Maluch+. Jest to kwota 80 zł miesięcznie z Modułu 4 dot. utrzymania miejsc w żłobku. Dofinansowanie to realizowane jest w formie zwrotu części zapłaconego czesnego, w dwóch transzach. Pierwsza transza została Państwu przekazana w sierpniu – za miesiące styczeń-sierpień. Druga transza zostanie przekazana w połowie grudnia – za miesiące wrzesień-grudzień. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest opłacenie czesnego – nie można bowiem dokonać częściowego zwrotu opłaty, której nie było.

    Śledzimy program Maluch+, ale na rok 2022 nie został jeszcze ogłoszony i nie wiadomo, czy będzie.

   

    Prezydent podpisał Ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Jest ona niezależna od dochodów w rodzinie oraz od uprawnienia do tzw. 500+. Według tej ustawy, rodzice drugiego i następnych dzieci w rodzinie, będących w wieku żłobkowym, otrzymają dodatkowo 500 zł miesięcznie, natomiast rodzice pierwszego dziecka – 400 zł.

    Ale...

    Ci pierwsi będą mogli przeznaczyć 500 zł na dowolny cel, w tym np. jako dopłatę do żłobka. Ci drudzy dostaną 400 zł wyłącznie jako dopłatę do żłobka. Ci pierwsi dostaną 500 zł "do ręki", a ci drudzy nie – przelew pójdzie na konto żłobka zobowiązanego do obniżenia opłaty rodziców. Jeżeli dziecko nie pójdzie do żłobka, rodzice nie dostaną nic. W domyśle ma to być zachęta dla młodych matek, aby po urlopie rodzicielskim wracały na rynek pracy.

    Zgodnie z propozycją ustawy, wnioski będzie można składać do ZUS od 1-go kwietnia 2022 r. Dofinansowanie żłobek otrzyma od stycznia pod warunkiem, że dziecko od stycznia chodziło do żłobka, a wniosek zostanie złożony do końca maja. Tutaj zamieszczam link do tekstu tej ustawy, gdzie wg mnie najistotniejszy jest art. 48, pkt 12) (strona 37 i nast.). Trzeba będzie śledzić akty wykonawcze do tej ustawy, które będą się ukazywać po Nowym Roku.