aktualizacja 31.12.2022 r.

    Szanowni Rodzice,

    Aktualna opłata za opiekę w żłobku (1300 zł) uwzględnia dofinansowanie przekazywane przez Urząd Gminy w kwocie 200 zł miesięcznie. Dotyczy to dzieci z gminy Dopiewo i gminy Stęszew.

    Uwaga! Czesne za pobyt dzieci z innych gmin wynosi 1500 zł.

 

   Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom rodziców nt. Ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym przekazuję, że: 

    Dofinansowanie nie jest zależne od dochodów w rodzinie oraz od uprawnienia do tzw. 500+. Według tej ustawy, rodzice drugiego i następnych dzieci w rodzinie, będących w wieku żłobkowym, otrzymają dodatkowo 500 zł miesięcznie, natomiast rodzice pierwszego dziecka – 400 zł.

    Ale...

    Ci pierwsi będą mogą przeznaczyć 500 zł na dowolny cel, w tym np. jako dopłatę do żłobka. Ci drudzy dostaną 400 zł wyłącznie jako dopłatę do żłobka. Ci pierwsi dostaną 500 zł "do ręki", a ci drudzy nie – przelew pójdzie na konto żłobka zobowiązanego do obniżenia opłaty rodziców. Jeżeli dziecko nie pójdzie do żłobka, rodzice nie dostaną nic.

    Wnioski – wyłącznie elektronicznie – można składać do ZUS (za pośrednictwem portalu usług elektronicznych ZUS, serwisy niektórych banków albo portalu rządowego Empatia – tak jak się wnioskuje o 500+). Wyszukując żłobek należy wybrać powiat poznański, gmina Dopiewo, potem wpisać słowo kluczowe bajka.

    Szanowni Państwo,

    System Empatia pozwala na złożenie informacji za miesiąc poprzedni – nie za bieżący. Jeżeli Rodzic złoży wniosek o dofinansowanie, tzw. 400+, zaraz po rozpoczęciu uczęszczania dziecka do żłobka, to ZUS "zobaczy" jego dziecko w systemie dopiero po miesiącu. Zatem nie należy oczekiwać wcześniejszego rozpatrzenia wniosku. Natomiast wypłata dofinansowania jest jeszcze późniejsza, bo ok. 20-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, niemniej obejmuje ona miesiąc złożenia wniosku. Dla płynności rozliczeń Rodzice zatem płacą za żłobek jak w umowie, a po około 7 tygodniach otrzymują przelew dofinansowania.

Żłobek BAJKA w Konarzewie zaprasza

Dofinansowanie